Contract numărul: 2019-1-RO01-KA104-062738.
Proiect finanțat în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1.
Domeniul: Educația adulților.

Organizația nonguvernamentală Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare implementează, în perioada septembrie 2019 – mai 2021, proiectul cu finanțare europeană Instruire europeană pentru incluziunea socială.

Proiectul, aprobat prin Programul Erasmus+, acțiunea cheie KA1, în exercițiul financiar 2019, vine ca răspuns la nevoia de formare continuă a formatorilor și consilierilor implicați în formarea profesională continuă, realizată în centre de formare.

Obiectivul general al proiectului este extinderea si dezvoltarea competențelor formatorilor pentru dobândirea expertizei în realizarea incluziunii sociale pentru persoanele cu competențe reduse și nevoi speciale.

Activitățile de formare vor dezvolta competențele formatorilor de a asigura servicii de educație și formare de calitate care să susțină o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, în acord cu Strategia Europa 2020.

Beneficiarul proiectului, Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare – ASEED, este o organizaţie nonprofit, înfiinţată în anul 2006, ce are ca membri cadre didactice și elevi ai şcolilor cu profil tehnic din judeţul Suceava.

Bugetul proiectului, integral susținut de către Comisia Europeană, este în valoare de 25550 euro, iar perioada de implementare este septembrie 2019 – mai 2021.Coordonatorul de proiect este prof. Delia Irimia.

Grupul țintă este format din 10 persoane, formatori și membri ai ASSED. Cele două stagii de formare sunt SPECIAL EDUCATION NEEDS & ICT și SIMPLE CODING. Stagiile de formare vor fi derulate de către organizația HATICE OZSEVEN KAPPADOCIA EDUCATION, TURCIA, organizație recunoscută la nivel european, care oferă servicii de formare profesională continuă, cu bogată experiență în domeniul cercetării și formării specialiștilor în domeniul formării educației adulților.

La finalul cursului vor fi certificate competențele îmbunătățite și fiecare participant va primi un certificat Europass Mobility.

Deținătorii noilor achiziții dobândite prin activitățile de mobilitate vor constitui pilonii rețelelor de consilieri, formatori și evaluatori profesioniști ce vor contribui la creșterea calității în formare, precum și la creșterea angajabilității.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *