Scop și obiective

Scopul ASSED este de a contribui, prin măsuri active şi prin dialog social, la armonizarea politicilor, strategiilor şi acţiunilor concrete cu cerinţele complexe, generale şi specifice ale mediului economic, social şi cultural, în domeniile: educaţie, formare profesională iniţială şi continuă, acquis comunitar, societate civilă.

Asociaţia va realiza acest scop prin îndeplinirea următoarelor obiective:

 • instituţionalizarea, diversificarea şi dezvoltarea parteneriatului social în vederea elaborării politicilor publice, adoptării şi implementării acqis-ului comunitar, consolidării societăţii civile şi promovării valorilor europene;
 • identificarea comenzii sociale pentru învăţământul profesional şi tehnic la nivelul judeţului Suceava;
 • desfăşurarea unor activităţi pentru formarea profesională a adulţilor, prin cursuri de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare si recalificare;
 • desfăşurarea de activităţi în domeniul educaţiei-învăţământ semiinternalizat, after-school;
 • corelarea ofertei educationale din invatamantul profesional si tehnic cu comanda sociala si cu nevoile de dezvoltare personală şi profesională a beneficiarilor pregătirii profesionale;
 • asistenţă tehnică în vederea întocmirii de cereri de finanţare şi implementare de proiecte;
 • realizarea de studii de piaţă care să faciliteze schimbul de informaţii între instituţii interesate, inclusiv prin organizarea unui observator judeţean, cu acces public.
 • organizarea de conferinte, simpozioane, seminarii, expozitii…;
 • publicarea de material informativ si rezultate ale unor cercetari;
 • editarea unor publicatii periodice cu caracter informativ;
 • organizarea si dezvoltarea contactelor directe intre organizaţii similare ca scop şi orientare din ţară şi străinătate în scopul încheierii unor parteneriate durabile;
 • constiturea de banci de date în vederea sprijinirii activităţilor proprii şi a partenerilor interesaţi;
 • identificarea surselor generatoare de fonduri pentru dezvoltarea organizaţiei;
 • promovarea si implementarea unor proiecte si/sau scheme de finantare, ce sa susţină IPT utilizind fonduri guvernamentale si neguvernamentale, inclusiv prin atragere de fonduri din programe ale UE;
 • formarea formatorilor.