Misiune și viziune

Misiunea ASSED este de a oferi:

  • servicii de informare, consiliere şi orientare de înaltă calitate;
  • servicii de formare profesională prin cursuri de calificare/perfecţionare/specializare/iniţiere pe baza SO/SPP şi corelate cu cerinţele pieţei muncii din România şi din UE desfăşurate de profesionişti;
  • servicii de evaluare a competenţelor obţinute non-formal şi informal, la cererea angajatorilor sau persoanelor fizice;
  • activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber, îmbinate cu activităţile de voluntariat care vor promova spiritul civic, valorile culturale naţionale, valorile europene, drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

Baza tuturor activităţilor va fi parteneriatul cu factorii interesaţi în promovarea educaţiei, valorilor şi identităţii naţionale.

Viziunea ASSED este aceea a unui puternic centru de educaţie permanentă într-o societate civilă puternică şi influentă, cu cetăţeni responsabili, implicaţi, pregătiţi profesional, care îşi promovează valorile şi interesele pentru binele comunitar.