ASSED

Scopul ASSED este de a contribui, prin măsuri active şi prin dialog social, la armonizarea politicilor, strategiilor şi acţiunilor concrete cu cerinţele complexe, generale şi specifice ale mediului economic, social şi cultural, în domeniile: educaţie, formare profesională iniţială şi continuă, acquis comunitar, societate civilă.

Decizie de registru non-profit