Ca urmare a aprobării proiectului cu titlul Instruire europeană pentru incluziunea socială, organizăm un concurs de selecție a participanților la activitățile de perfecționare prin mobilitate.

Obiectivul general al proiectului este extinderea si dezvoltarea competențelor formatorilor pentru dobandirea expertizei in realizarea incluziunii sociale pentru persoanele cu competente reduse si nevoi speciale, cu sprijinul programului Erasmus+.

Grupul țintă este format din zece persoane, formatori, membri ai ASSED. Cele două stagii de formare sunt SPECIAL EDUCATION NEEDS & ICT și SIMPLE CODING. Stagiile de formare vor fi derulate de către organizația HATICE OZSEVEN KAPPADOCIA EDUCATION, TURCIA, organizație recunoscută la nivel european, care oferă servicii de formare profesională continuă, cu bogată experiență în domeniul cercetării și formării specialiștilor în domeniul formării educației adulților.

Perioada mobilității

 • I: 23-29 Martie 2020 la Atena (Grecia) – șase persoane
 • II: 10-16 August 2020 la Barcelona (Spain) – patru persoane

Concursul de selecție va fi organizat în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare [2019-1-RO01-KA104-062738] Partea I Condiții speciale, partea II Condiții generale, anexele aferente contractului – Anexa I,II,III, IV, V, VI și a următoarelor acte normative:

 • Regulamentul UE nr.1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European, privind derularea programului Erasmus + în perioada 2014-2020
 • Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE numărul 66/2012
 • Ghidul programului Erasmus+

Condiții de participare

 • Formator din școală membră ASSED;
 • Formator specialist angajat al agenților economici, membri ASSED

Calendarul concursului de selecție

 • 11-15 Noiembrie 2019 / depunerea dosarelor de candidatură;
 • 18 Noiembrie 2019, orele 14:00 – 16:00 / evaluarea dosarelor de candidatură;
 • 20 Noiembrie 2019, orele 14:00 – 17:00 / desfășurarea concursului de selecție;
 • 21 Noiembrie 2019, orele 15:00 / afișarea rezultatelor;
 • 21 Noiembrie 2019, orele 15:30 – 17:30 / primirea contestațiilor;
 • 22 Noiembrie 2019, ora 16:00 / rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale.

Portofoliul depus de către fiecare candidat va cuprinde următoarele documente:

 • cerere;
 • diplomă/diplome de licență, masterat, doctorat – copie certificată conform cu originalul de către candidat;
 • CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină;
 • scrisoare de intenție (în care va fi menționată expres disponibilitatea candidatului de a participa la activitățile proiectului, precum și experiența relevantă în domeniul formarii adultilor);
 • copie după Cartea de identitate;
 • copie după Certificat de naștere;
 • copie după Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință eliberată de unitatea școlară din care să rezulte faptul că participantul la selecție nu a beneficiat de finanțare prin proiect similar, pentru a evita dubla finanțare;
 • recomandarea angajatorului privind competențele profesionale, de lucru în echipă și comunicare cu specificația că, pe perioada mobilității li se vor acorda candidaților concediul de odihnă sau învoire( numai pentru lectori specialiști din mediul economic);
 • certificat de formator ( numai pentru lectori specialiști din mediul economic);
 • acte doveditoare a competențelor lingvistice (limba engleză): certificate recunoscute in conformitate cu Cadrul European sau emise de British Counceil, Cambrige, Pasaport Lingvistic Europass sau / certificate de absolvire a cursurilor de limbă engleză sau / publicaţii anterioare in limba engleza / participare la proiecte europene derulate in limba engleza / perioadă petrecută intr-o țara străină in care a utilizat limba engleza (vacanță, schimburi, studiu, munca…);
 • acte doveditoare a competențelor digitale.

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentata mai sus, într-un dosar cu șină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

Probele și locul desfășurării concursului de selectie

 • Evaluarea portofoliului personal de candidatura;(45 puncte);
 • Proba orală- interviu de evaluare a competențelor lingvistice-Limbă engleză. Se evaluează prezentarea în limba engleză a datelor personale, a motivației și a interesului pentru participarea candidatului la această mobilitate de formare profesională și personală (35 puncte);
 • Evaluarea scrisorii de intenție (zece puncte).

Selecția membrilor grupului țintă presupune analiza portofoliului transmis la ASSED Suceava și interviu. Interviul se va desfășura la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, sala P.3. Planificarea pe ore se va afișa pe data de 19 Noiembrie 2019 pe assed.ro.

Cerințe pentru participanți (în timpul și după finalizarea proiectului)

 • respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și culturală, care se va desfășura anterior perioadei de mobilitate;
 • respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de gestiune a proiectului;
 • elaborarea raportului la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat de ANPCEFP;
 • participare la elaborarea suportului de curs;
 • implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu planului de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul proiectului.

Persoană de contact – Maria Teodoreanu, responsabil cu selectia participanților.

Data afișării rezultatelor finale la sediul ASSED și assed.ro: 22 Noiembrie 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *