Joi 8 Decembrie 2022, în sala de festivități a Colegiului Tehnic Petru Mușat din Suceava, a avut loc Masa Rotundă din cadrul proiectului EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, organizată de Asociația GO-AHEAD împreună cu ASSED – Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED).

Masa Rotundă la Colegiului Tehnic Petru Mușat din Suceava

Masa Rotundă la Colegiului Tehnic Petru Mușat din Suceava

La eveniment au participat reprezentanți ai partenerilor de proiect, directorii și consilierii școlari ai celor șapte licee implicate, în proiect, din județul Suceava și reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor non-guvernamentale locale, din domeniul educațional și al drepturilor omului.

Masa rotundă a fost deschisă de către doamna Teodoreanu Maria, Coordonator, Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED).

Infomațiile despre datele finale ale Studiului privind situația actuală referitoare la drepturile și egalitatea de gen și problematica discriminării în județele Neamț și Suceava, impactul proiectului și planul de acțiune propus, au fost prezentate de către doamna Rodica Corina Andrei, Sociolog în cadrul Asociației GO-AHEAD.

Discuția despre bune practici pentru monitorizare, advocacy și implementarea politicilor și legislației privind egalitatea de gen, din județul Suceava a fost moderată de către doamna Alina Hurubean, Asistent de cercetare.

Masa rotundă s-a încheiat cu o dezbatere, moderată de doamna Rodica Corina Andrei, cu privire la realizarea planului de acțiune propus privind implementarea politicilor și legislației privind drepturile omului și egalitatea de gen.

Proiectul este derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și ASSED – Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea nivelului de conștientizare și aplicare a drepturilor omului, în special a celor legate de problematica de gen și accesul/dreptul la educație prin măsuri specifice de dezvoltare personală, consiliere, terapie de care beneficiază cel puțin 480 de eleve și 210 cadre didactice din 15 unități de învățământ din județele Neamț și Suceava, precum și acțiuni extinse de conștientizare, monitorizare, advocacy de care beneficiază peste 2000 de persoane – elevi, părinți, profesori, actori din comunitățile vizate.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele.

donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Mai multe informații despre proiectul EDURIGHTS4GIRLS – Acces egal la educație, poți să găsești accesând edurights4girls.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *