Proiect finanțat prin Programul Erasmus+.
Acțiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate.
Domeniul: Educația adulților.
Titlul proiectului: Instruire europeană pentru incluziune socială.
Numărul de identificare al contractului: [2019-1-RO01-KA104-062738].
Durata: 20 luni (septembrie 2019 – mai 2021).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *